Autorizatii
office@innotekgroup.ro
0735 874 777
0251 480 892

INNOTEK GROUP este autorizată ISCIR pentru verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic conform PT R1-2009 la:

Macarale deplasabile pe căi fără şine de rulare, sarcina nominală maximă Sn=320tf
Macarale deplasabile pe căi cu şine de rulare, sarcina nominală maximă Sn=320tf
Macarale cu braţ şi/sau platformă rotitoare care lucrează la punct fix sau deplasabile pe căi cu şine de rulare, sarcina nominală maximă Sn=320tf
Macarale de construcţie specială, sarcina nominal

PT R1-2009Autorizaţii expertizare

Formare profesionala: maşinist maşini pentru terasamente

Formare profesionalamacaragii

Formare profesionalastivuitorişti

Prelungire autorizaţii ISCIR macaragii şi stivuitorişti

Atestate