Cursuri
office@innotekgroup.ro
0735 874 777
0251 480 892

INNOTEK GROUP organizează cursuri de formare profesională: Cursuri de calificare /specializare pentru meseriile de:
MACARAGIU
STIVUITORIST
Absolvenţii acestor cursuri vor obtine un CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALĂ / DE ABSOLVIRE emis de Ministerul muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi Ministerul educatiei, cercetarii şi tineretului şi AUTORIZAŢIE de macaragiu/stivuitorist emisă de I.S.C.I.R. împreună cu talonul pentru vize anuale

Cursuri de perfecţionare pentru MAŞINIST LA MAŞINI PENTRU TERASAMENTE (buldoexcavatorist) Absolvenţii acestor cursuri vor obtine CERTIFICATE DE ABSOLVIRE emise de Ministerul muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi Ministerul educatiei, cercetarii şi tineretului

Efectuarea stagiului de instruire la expirarea perioadei de valabilitate a talonului (autorizaţiei) în conformitate cu Prescripţia tehnică PT CR 8-2009 pentru următoarele categorii de personal de deservire:
MACARAGIU PV 355R-313/17.09.2010
STIVUITORIST PV 373R-248/17.09.2010

CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALĂ macaragiu/stivuitorist

AUTORIZAŢIE de macaragiu/stivuitorist

Talon pentru vize anuale macaragiu/stivuitorist

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE maşinist la maşini pentru terasamente