Servicii
office@innotekgroup.ro
0735 874 777
0251 480 892

Verificări tehnice Societatea noastră este autorizată ISCIR în vederea executării lucrărilor de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic la instalaţii de ridicat şi de transportat în scopul evaluării stării tehnice, estimării duratei de funcţionare remanentă şi stabilirii condiţiilor de funcţionare în siguranţă (conform prevederilor prescripţiilor tehnice PT CR4-2009 şi PT R1-2010):

Macarale deplasabile pe căi fără şine de rulare, sarcina nominală maximă Sn=320tf.
Macarale deplasabile pe căi cu şine de rulare, sarcina nominală maximă Sn=320tf.
Macarale cu braţ şi/sau platformărotitoare care lucrează la punct fixsau deplasabile pe căi cu şine de rulare, sarcina nominală maximă Sn=320tf.
Macarale de construcţie specială, sarcina nominală maximă Sn=320tf.
Stivuitoare autopropulsante, sarcina nominală maximă Sn=50tf.
Translatoare stivuitoare, sarcina nominală maximă Sn=50tf.
Elevatoare pentru vehicule, sarcina nominală maximă Sn=5tf.

Personal tehnic atestat ISCIR Deţinem personal tehnic de specialitate atestat ISCIR pentru lucrări de:
avizarea documentaţiei tehnice şi supravegherea lucrărilor de verificare tehnică în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic la instalaţii de ridicat clasice – Atestat nr. 00296 eliberat de Inspecţia teritorială ISCIR Craiova
avizarea documentaţiei tehnice preliminare de montare/reparare la instalaţii de ridicat clasice – Atestat nr. 00304 eliberat de Inspecţia teritorială ISCIR Craiova

Lucrări de instalaţii electrice civile, industriale şi automatizări